השקעות, מיזוגים ורכישות

עיקר פעילותינו בתחומי השקעות, מיזוגים ורכישות מתמקדת בזיהוי של אינטרסים עסקיים הדדיים תוך יצירת ערך מוסף. דבר זה מושג ע''י התמקדות בהצגת טכנולוגיות חדשות לחברות והנגשה של חברות הזנק למשקיעים. תוך שימוש ברשת הקשרים הנרחבת שלנו, התמחות בסקטור ותיווך בעסקאות אנו מטפחים שותפויות אסטרטגיות ארוכות טווח.

© 2017 Anemone Ventures Ltd. All Rights Reserved. Designed By as2
Font Size Normal Large Huge
Site color display * Works on modern browsers Normal Display For color blind For disabled
Site Design Normal site design Content only, no sesign